Błąd systemowy, uszkodzona baza danych lub niepożądane zachowanie programu - co zrobić?

Na ekranie komputera pojawił się komunikat o błędzie systemowym 3043, 3049, 3443?

Baza danych uległa uszkodzeniu?

Poprzez spowolnione działanie programu IN-FORM nie możesz normalnie pracować?

Nasze doświadczenie pokazuje, że najczęstszą przyczyną występowania tego typu problemów są ustawienia systemu i sieci lub wykorzystywany sprzęt komputerowy.

Sposób pomocy

Program IN-FORM został wyposażony w narzędzia, które pomagają ustalić przycznę wystąpienia powyższych problemów, przy jak najmniejszym nakładzie czasu pracy ze strony użytkownika.

Do udzielenia wskazówek tobie lub administratorowi twojego systemu, jak poradzić sobie z wyeliminowaniem przyczyny, powodującej niepożądane zachowania programu, niezbędny będzie nam plik IN-Test, który utworzysz w następujący sposób:

IN-Test

Uruchom IN-FORM na komputerze na którym wystąpił problem, a następnie wykonaj następujące operacje:

 1. Z lewego dolnego rogu okna głównego IN-FORM wybierz przycisk "Funkcje dodatkowe", a następnie opcję "Mój IN-FORM" (tę z serduszkiem).
 2. Przejdź na ostatnią zakładkę "Info".
 3. Wybierz widoczny na dole niebieski przycisk "IN-Diagnoza".
 4. Z listy dostępnych funkcji wybierz drugą od góry - "IN-Test start".
 5. Pojawi się okno dialogowe w którym należy podać imię/inicjał osoby, która zazwyczaj pracuje na tym komputerze. Dzięki temu Dział Pomocy IN-Software będzie w stanie łatwo określić z którego komputera pochodzi dany plik diagnostyczny (niektóre sytuacje wymagają wykonania i dostarczenia pliku IN-Test również z innych komputerów na których pracujesz z IN-FORM).
 6. W oknie "Start" naciśnij przycisk "Dalej". Zaczekaj aż program zrealizuje wszystkie testy. W niektórych przypadkach test może potrwać nawet kilkadziesiąt minut. Prosimy wówczas o cierpliwość.
 7. Po zakończeniu testu zobaczysz okno z frazą "Wynik".

  ---------------------------------------
  *Dodatkowa informacja/wskazówka
  Za pomocą przycisku "Szczegóły" możesz podejrzeć treść raportu wynikowego. Zostaną tam opisane znalezione przez IN-Test problemy obecne na danym komputerze. Sugerujemy rozwiązać te problemy zgodnie z zawartymi w tabeli wskazówkami. W wielu przypadkach usunięcie wskazanych problemów wpływa pozytywnie na komfort pracy z IN-FORM.
  ---------------------------------------

  W oknie "Wynik" naciśnij "Dalej", aż pojawi się okienko dialogowe IN-TEST - wybór czynności, w którym możesz podać numer zgłoszenia. Ten numer jest często zawarty w tytule maila z prośbą o wykonanie diagnostyki, którego otrzymałeś z Działu Pomocy Technicznej IN-Software.
 8. Teraz konieczne będzie dostarczenie utworzonego pliku diagnostycznego do IN-Software. Jeśli:
  1. Wysyłasz/odbierasz wiadomości mailowe w IN-FORM:
   1. Zaznacz opcję "Wyślij wszystkie pliki utworzone przez IN-TEST przez IN-Software E-Mail" i naciśnij przycisk Wyślij. Program utworzy odpowiednio zaadresowaną wiadomość mailową z załączonym plikiem diagnostycznym. Ponownie naciśnij Wyślij.
  2. Wysyłasz/odbierasz wiadomości mailowe w zewnętrznym programie np. Outlooku:
   1. Zaznacz opcję "Wyświetl utworzony plik IN-Diagnozy w Eksploratorze Windows" i naciśnij Wyślij. Program otworzy okno eksploratora plików i automatycznie zaznaczy utworzony plik IN-Test. Naciśnij na niego prawym przyciskiem myszy i z rozwiniętej listy wybierz "Kopiuj". Następnie utwórz nową wiadomość mailową w swoim programie pocztowym, naciśnij prawym przyciskiem myszy na polu do wpisania treści maila i z listy wybierz Wklej. Plik diagnostyczny zostanie wtedy dołączony jako załącznik.
   2. W tytule wiadomości podaj numer licencji oraz numer zgłoszenia z punktu 3. Wyślij wiadomość na adres: pomoc@in-software.com.

Jeśli IN-Software poprosi o dostarczenie plików IN-Test również z innych stacji na których pracujesz z IN-FORM, powtórz powyższą procedurę na wskazanych komputerach.