Nie pozwól innym sięgać po Twoje pieniądze!

Należności i zobowiązania

Efektywne zarządzanie i kontrola finansów to główne atuty modułu dodatkowego Należności i zobowiązania. Każdą fakturę masz w ręce tylko raz. O resztę zadba system: zestawienie faktur zakupu i sprzedaży, automatyczna propozycja płatności - należności i zobowiązania, przelewy przez Internet, rozbudowany system monitowania płatności, obsługa elektronicznych wyciągów bankowych i raportów kasowych. W połączeniu z modułem dodatkowym Dokumenty zewnętrzne będziesz mógł nie tylko ewidencjonować faktury zakupu, ale także zapisywać w systemie oryginalne elektroniczne obrazy faktur ZK. Dzięki temu innowacyjnemu rozwiązaniu wszystkie dane faktury będą dostępne w programie od ręki, a segregator z fakturami może zostać w szafie.

Ponadto moduł ten umożliwia zredukowanie kosztów związanych z obsługą księgową dzięki możliwości tworzenia zapisów księgowych i przekazywania ich w formie elektronicznej do programów finansowo-księgowych. Zapoznaj się z informacjami ogólnymi o module dodatkowym Należności i zobowiązania oraz przeczytaj informacje na temat obsługiwanych formatów i programów, z którymi współpracuje aktualna wersja programów IN-FORM.

Jesteś użytkownikiem systemu IN-FORM?

W pomocy programu IN-FORM (F1) znajdziesz szczegółowy opis dotyczący sposobu pracy z modułem dodatkowym Należności i zobowiązania. W opisie systemu znajdziesz przykłady zastosowania tego modułu w obszarze monitów, ewidencji faktur zakupu, dokonywania płatności, ewidencji wyciągów bankowych i prowadzania kasy, a także możliwości przekazywania księgowań do programów finansowo-księgowych.

* Warunkiem koniecznym do korzystania z modułu Mail/Fax/SMS plus oraz innych Usług online jest posiadanie aktywnej umowy serwisowej z IN-Software. Po wypowiedzeniu umowy serwisowej usługi te zostaną automatycznie zablokowane. Za korzystanie z tego modułu naliczane są opłaty dodatkowe uzależnione od ilości i rodzaju przesyłanych danych - każdorazowo po przekroczeniu kwoty 60,00 PLN. Gdy kwota ta nie zostanie przekroczona wówczas przynajmniej raz w roku zostanie wystawiana jedna faktura zbiorcza.