Wymagania systemowe dla wybranych funkcji, modułów i interfejsów

W tej części zebraliśmy najważniejsze wymagania systemowe, specyfikacje i formaty dla poszczególnych modułów i interfejsów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat funkcji i modułów dodatkowych, dzięki którym będziesz mógł rozszerzyć możliwości programu IN-FORM zgodnie z potrzebami twojej firmy, odpowiednie informacje znajdziesz w Modułach dodatkowych.

Przegląd:

Funkcja Potrzebne moduły i wymagania systemowe   Informacje dodatkowe
IN-Software APP dostęp do internetu
IN-FORM zainstalowany na komputerze
1) 2) Aplikacja IN-Software APP
Polecane urządzenia
Faktury niezapłacone/płatności Moduł dodatkowy Należności i Zobowiązania    
Przelewy elektroniczne/wyciągi bankowe Moduł dodatkowy Należności i Zobowiązania   Wspierane formaty
Przekaz danych do programów księgowych Moduł dodatkowy Należności i Zobowiązania   Interfejs IF-K
Skanowanie i archwizacja dokumentów w formie elektronicznej Moduł dodatkowy Dokumenty zewnętrzne   Wymagania systemowe i zalecane urządzenia
Ewidencja czasu pracy on-line Moduł dodatkowy Rozliczanie inwestycji,
aplikacja IN-TIME,
dostęp do Internetu
1) 2) Wymagania systemowe
Import czasów pracy i materiałów Moduł dodatkowy Rozliczanie inwestycji   Formaty danych czasów pracy i materiałów:
Interfejs BDE
Interfejs INNZ
Wysyłanie i odbieranie e-maili, faksów, oraz wiadomości SMS Moduł dodatkowy Mail/Fax/SMS plus,
dostęp do Internetu (połączenie z "mfs1.budofirma.pl" i "mfs2.budofirma.pl)
1) 2) Opłaty za korzystanie z usług online
Synchronizacja z urządzeniami mobilnymi Moduł dodatkowy Mail/Fax/SMS plus,
Telefon komórkowy z funkcją “Microsoft® Exchange ActiveSync“
1) 2) Ustawienie synchronizacji z urządzeniami mobilnymi
iOS
Android
Windows Phone
Usługi serwisowe/mobilne usługi serwisowe Moduł dodatkowy Usługi serwisowe   Wymagania systemowe i zalecane urządzenia
Obmiar/tworzenie list ze zmiennymi Moduł dodatkowy Obmiar    
Drukarki fiskalne Moduł dodatkowy Handel   Wspierane drukarki fiskalne
Import kosztorysów w formacie PDF Moduł dodatkowy Import/eksport dokumentu    
Import i eksport pozycji z dokumentów lub całych dokumentów Moduł dodatkowy Import/eksport dokumentu 1) 2) Formaty: ATH, INXML, CSV, ...
Produkcja - wsparcie procesów Program IN-FORM FLEX    
Import i eksport plików do przetargów w formacie GAEB Moduł dodatkowy GAEB   Wspierane wersje
Przekaz danych do Microsoft® Excel Moduł dodatkowy Wykresy w Excelu,
Microsoft® Excel od wersji 2010
   
Przekaz danych do interfejsu ODBC Moduł dodatkowy Sterownik ODBC,
Dostęp do baz danych IN-FORM, Microsoft® Excel od wersji 2000
3)  


Przewiń w prawo, aby uzyskać więcej informacji.

1) Warunek: aktualna umowa serwisowa

2) Za usługi online naliczane są opłaty. Aktualną wysokość opłat znajdziesz w Informacji o cenach.

3) Nie wspieramy obsługi połączenia ODBC z programami 64-bitowymi.

Dla programu IN-FORM EnterPrice dostępne są tylko moduły Należności i Zobowiązania oraz Mail/Fax/SMS plus. Wszystkie inne moduły dodatkowe lub funkcje są dostępne z programem IN-FORM PROfessional lub IN-FORM FLEX, w zależności od konfiguracji zakupionej licencji. Jeśli masz pytania, nasi specjaliści z chęcią pomogą! Skontaktuj się z ekspertem.

Formularz kontaktowy