Synchronizacja dla urządzeń z systemem Windows Phone

Indywidualne dane dostępu:

Do wprowadzenia ustawień potrzebujesz indywidualnych danych dostępu. Jak je otrzymać, dowiesz się, klikając tutaj: Indywidualne dane dostępu do synchronizacji z urządzeniami mobilnym.

Od wersji 14.00 programu IN-FORM możliwa jest synchronizacji e-maili.

Utworzenie konta Exchange ActiveSync na telefonie komórkowym z systemem operacyjnym Windows Phone:

  • Aby utworzyć na telefonie z systemem Windows Phone konto Exchange, kliknij na Ustawienia > Poczta i konta, a następnie wybierz Dodaj konto.
  • W następnym oknie wybierz Exchange-Exchange, Office 365 (rys. 1) (dla systemów Windows Phone 8 i starszych wybierz Outlook-Outlook.com, Exchange, Office 365).
  • W następnym oknie podaj adres e-mail oraz hasło z indywidualnych danych dostępu i kliknij na Zaloguj (rys. 2).

Ustawienia konta można zmienić w Ustawieniach, tylko po udanej próbie logowania!

  • W polu Nazwa konta podaj dowolne oznaczenie np. "IN-FORM".
  • W polu Pobierz nową zawartość, zalecamy wybrać funkcji Push (dla elementów przychodzących).
  • Włącz synchronizację e-maili, aby móc odczytywać e-maile z programu IN-FORM na smartphonie.
  • Włącz synchronizację kontaktów, aby zsynchronizować adresy na smartphonie.
  • Włącz synchronizację kalendarza, aby zsynchronizować kalendarz z programu IN-FORM na smartphonie.

Czas trwania synchronizacji zależy od tego, z jaką częstotliwością program IN-FORM synchronizuje się z serwerem komunikacji IN-Software. Dlatego zalecamy, aby Automatyczne połączenia z serwerem komunikacji ustawić na Często, z częstotliwością co 5 minut. Te ustawienia możesz wprowadzić w Opcjach programu IN-FORM na zakładce Ustawienia dla wszystkich firm > Komunikacja > Połączenia internetowe.