Ustawienie dysku sieciowego dla programu IN-FORM

Chcesz ustawić dysk sieciowy dla programu IN-FORM? Poniższa instrukcja podpowie Ci, jak to zrobić.

Warunki

 • Połączenie między komputerami (kabel sieciowy).
 • Sieć typu WLAN nie będzie odpowiednim rozwiązaniem, ponieważ krótkie przerwy połączenia mogą powodować zawieszenie się aplikacji, co może prowadzić do utraty danych.

Pojęcia

 • Serwer: 
  Jest to główny komputer, który udostępnia dane i usługi. 
  Na serwerze zapisane są dane (np. program IN-FORM). Do tych danych mają dostęp różne komputery (klienci).
 • Klient: 
  To komputer, który pobiera dane z serwera. 
  Komputery widoczne w jednej sieci nazywa się klientami lub stanowiskami pracy.

Ustawienie

Udostępnij katalog na komputerze głównym (serwerze):

Udostępnienie katalogu jest konieczne, żeby inne komputery (klienci), pracujące w sieci mogły pobierać dane z serwera. Komputer typu klient ma dostęp tylko do udostępnionych danych z serwera.

Zalecamy założenie katalogu (np. Sieć), w którym zostaną zapisane wszystkie pliki widoczne w sieci. W tym katalogu umieść folder INFORM.

Udostępnij katalog
Przykład: katalog
 • Otwórz Eksploratora plików Windows, używając kombinacji przycisków Windows + E.
 • Kliknij prawym klawiszem myszy na katalog, który chcesz udostępnić (np. Sieć).
 • Pod Windows 7 wybierz "Udostępnij" -> "określonym osobom...". 
Zakładka udostępnij
 • Po kliknięciu prawym klawiszem myszki na katalog, wybierz z menu Właściwości.
 • Kliknij na zakładkę Udostępnianie.
 • Kliknij na przycisk Udostępnianie zaawansowane 
  Zaznacz "Udostępnij ten folder" i podaj nazwę udostępnienia.
 • Kliknij na Uprawnienia i nadaj pełne prawa do odczytu i zapisu wszystkim użytkownikom systemu, którzy będą pracować z IN-FORM. 
  Kliknij przycisk Przejmij i następnie przycisk Zamknij 

Podłączenie dysku sieciowego na komputerze klienckim (stacji roboczej):

Podłącz dysk sieciowy

Program IN-FORM można wystartować z komputera typu klient tylko poprzez dysk sieciowy, a więc taki któremu przyporządkowano konkretne oznaczenie literowe. Nie ma możliwości bezpośredniego uruchomienia przez otoczenie sieciowe.

 • Wystartuj Eksploratora plików Windows.
 • Z Menu Narzędzia wybierz funkcję Mapuj jako dysk.
 • Wybierz wolny dysk (przykład F:).

 

Uwaga! Zdarza się, że udostępniona uprzednio lokalizacja nie jest widoczna w otoczeniu sieciowym! W tej sytuacji ręcznie wpisujemy ścieżkę dostępu:

 • W polu Folder wpisz dwa razy znak \.
 • Następnie podaj nazwę serwera (komputera głównego).
 • Następnie wpisz jeszcze raz znak \.
 • Podaj nazwę udostępnionego katalogu.
  Przykładowo może to wyglądać tak: \\Serwer\Sieć
 • Kliknij na przycisk Zakończ.

Teraz dysk „Sieć (\\Serwer) (F:)“ jest dostępny dla komputera typu Klient.

Uwaga!

Podczas próby nawiązania połączenia z serwerem możesz zostać poproszony o podanie odpowiednich poświadczeń. Chodzi o hasło użytkownika systemu operacyjnego na serwerze. Jeśli konto użytkownika na serwerze nie posiada założonego hasła możesz wybrać jedno z rozwiązań:

1. Założyć hasło logowania do systemu dla konta użytkownika na serwerze - tych właśnie poświadczeń (nazwy użytkownika i hasła) użyć przy podłączaniu dysku sieciowego na stacjach roboczych - ZALECANE

2. Wyłączyć opcję "Udostępniania chronionego hasłem" (należy mieć na uwadze, że zmniejszy to poziom bezpieczeństwa naszej sieci) W tym celu dokonaj odpowiedniej zmiany w panelu sterowania:

Sieć

Masz dodatkowe pytania?
Skontaktuj się z administratorem sprzętu lub z nami. Z chęcią zrobimy dla Ciebie szkolenie przez telefon.