Gdzie otrzymam instrukcję obsługi?

Zakupione oprogramowanie jest dostarczane z instrukcją obsługi. Instrukcja obsługi (Pomoc online programu IN-FORM) programu IN-FORM jest zintegrowana z oprogramowaniem. Uruchom program IN-FORM, a następnie naciśnij klawisz funkcyjny (F1), aby otworzyć Pomoc online programu IN-FORM. Znajdziesz tam:

  • obszerną instrukcję obsługi programu wraz z ciekawymi wskazówkami dotyczącymi pierwszych kroków pracy z programem,
  • opisy ogólnych funkcji programu i szczegółowe informacje na temat wszystkich modułów programu. Tematy ujęte w pomocy online do programu opisano szczegółowo krok po kroku, a także dołączono ilustracje.
  • łącznie z instrukcją Pomocy online dostarczana jest elektroniczna wersja podręcznika użytkownika, który wyjaśnia filozofię działania programu wraz z propozycjami dotyczącymi jego wykorzystania w firmie.

Dokumentację tą można uruchomić z poziomu dowolnego okna dialogowego programu. W polu tym wprowadza i pokazuje się bezpośrednio odpowiednie informacje. Z reguły wyświetlone informacje są wystarczające, aby móc pracować z programem. Zapraszamy również do skorzystania z telefonicznej linii Pomocy IN-Software, oferującej szkolenia online w korzystnych cenach w ramach aktywnej umowy serwisowej.