Schemat wydruku - ustawienia indywidualne

Dzięki Schematom wydruku możesz ułatwić sobie życie.

Dla tych wydruków, które wykonujesz najczęściej możesz zapisać indywidualne ustawienia drukowania. W tym celu wywołaj dialog drukowania programu IN-FORM oraz ustaw poniższe elementy:

  • wybierz odpowiedni wzorzec wydruku
  • ustaw zgodnie z oczekiwaniami parametry wydruku dla wybranego wzorca
  • przejdź na zakładkę Drukarka/PDF/FAX/E-mai i wybierz drukarkę na której chcesz drukować
  • określ liczbę kopii

Następnie, klikając na przycisk Zapisz, znajdujący się przy polu wyboru Schemat wydruku, w górnej części dialogu drukowania, podaj nazwę schematu dla wprowadzonych wcześniej ustawień. Raz utworzony schemat wydruku możesz wykorzystywać wielokrotnie.

Chcesz wysłać ofertę faksem. W oknie drukowania, na zakładce Drukarka wybierasz urządzenie IN-Software Fax, a na zakładce Papier, rodzaj papieru Dokument z nagłówkiem papieru firmowego. Następnie zapisujesz ustawienia jako schemat wydruku pod nazwą "Fax".

W przyszłości, wysyłając faks nie będziesz musiał wybierać rodzaju papieru i drukarki - wystarczy, że wybierzesz wzorzec o nazwie "Fax", a ustawione parametry drukowania zostaną wybrane automatycznie.

Jeśli nie używasz już jakiegoś schematu wydruku możesz go usunąć. Wyszukaj jego nazwę w polu wyboru Schemat wydruku i kliknij na Usuń.

Schematy wydruku są przyporządkowane do odpowiednich modułów. To znaczy, że schemat utworzony w module Edycja pism, nie może być użyty podczas drukowania faktur ze Skoroszytu!

Inne wskazówki dotyczące drukowania: