Instrukcja instalacji i konwersji programu IN-FORM SQL

Pobrałem pakiet instalacyjny z serwera IN-Software lub otrzymałem płytę instalacyjną programu IN-FORM SQL i chciałbym samodzielnie zainstalować program, żeby móc z nim pracować. Jak przeprowdzić instalację programu IN-FORM na komputerze lub serwerze?

Jeśli jesteś już użytkownikiem programów IN-FORM i chcesz przeprowadzić samodzielnie aktualizację oprogramowania na wersję SQL, skorzystaj listy kontrolnej, która pomoże sprawnie przeprowadzić aktualizację: aktualizacja i konwersja programu IN-FORM do wersji SQL

W pozostałych przypadkach skorzystaj z poniższych informacji lub najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi:

 

Najczęściej zadawane pytania:

Pakiet instalacyjny IN-FORM SQL pobrany z serwera IN-Software (jako link) zawiera podstawową wersję Microsoft SQL-Serwer 2014 Express oraz wersję IN-FORM SQL. Instalacja Microsoft SQL-Serwer od tej pory nie jest już konieczna.


Najczęściej zadawane pytania:

 • Otrzymałem wiadomość z linkiem do programu IN-FORM SQL do pobrania. Jak mam dalej postępować?
  W tym mailu zostały wyjaśnione kolejno kroki postępowania. Aby instalacja mogła zostać rozpoczęta postępuj zgodnie ze wskazówkami opisanymi w pliku zawierającym indywidualny kod aktywacyjny do programu.

 • Czy mogę zainstalować wersję programu IN-FORM SQL na serwerze jako Klient?
  Nie, instalacja jest możliwa bezpośrednio na serwerze, lub na komputerze głównym, który jest serwerem.


 • Czy mogę zainstalować wersję programu IN-FORM SQL na ulubionym dysku?
  Tak, ale tylko na dysku lokalnym. Wybór dysku następuje podczas instalacji, tj. po uruchomieniu setupu i wyborze funkcji "Rozszerzony wybór".

 • Czy mogę zainstalować wersję programu IN-FORM SQL na komputerze z systemem NAS Linux?
  Nie, program IN-FORM musi pracować na systemie operacyjnym Windows (dodatkowe informacje znajdziesz tutaj: wymagania systemowe)

 • Ile miejsca będzie potrzebne na komputerze, żeby zainstalować program IN-FORM SQL?
  Jeśli masz już zainstalowaną wersję 18.XX możesz określić wymagania dotyczące miejsca na dysku za pomocą narzędzia diagnostycznego IN-Diagnoza. Naciśnij klawisz F11, następnie kliknij przycisk IN-Diagnoza i dalej wymagana ilość pamięci dla IN-FORM SQL - potrzebna pamięć zostanie określona. Jeśli zapotrzebowanie na pamięć jest większe od tego jakim dysponujesz, musisz wybrać inny dysk (Przykład: Jeżeli katalog programu IN-FORM posiada 8GB, będziemy potrzebować przynajmniej 16GB wolnego miejsca na dysku, na którym ma zostać zainstalowany program IN-FORM).

 • Gdzie są zapisywane pliki baz danych SQL?
  Standardowo na dysku C:\Program Files\Microsoft SQL Server\INSOFTWARE\MSSQL\Data. Podczas instalacji miejsce zapisywania plików może zostać zmienione, po wybraniu opcji "Rozszerzony wybór".

 • Czy katalog z programem IN-FORM może być zapisany w tym samym miejscu, co bazy danych SQL?
  Nie, taka konfiguracja może prowadzić do problemów z bezpieczeństwem danych.

 • Czy instalacja SQL-Server 2014 Express może zostać wykonana w oparciu o własne procedury użytkownika?
  Tak jest taka możliwość, żeby zainstalować SQL-Server Express (od wersji 2014) z własnymi ustawieniami. Można także zainstalować wersję SQL w edycji standardowej.

 • Czy dane z baz danych IN-FORM SQL można analizować bezpośrednio, korzystając ze standardowych zapytań SQL?
  Nie, dostęp do baz danych programu IN-FORM SQL jest możliwy wyłącznie za pomocą modułu dodatkowego ODBC.

Przygotowanie instalacji:

 • Upewnij się, że synchronizacja Windows Offline (jeśli jest włączona) nie dotyczy katalogu IN-FORM. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, zwróć się do administratora systemu.
 • Najpierw przeczytaj instrukcję, a dopiero potem rozpocznij instalacje!

Jeżeli do instalacji wykorzystujesz plik instalacyjny pobrany z linku dostarczonego przez IN-Software:

 1. Pobierz pakiet instalacyjny za pomocą wskazanego przez IN-Software linku
 2. Rozpakuj pobrany plik instalacyjny
 3. Wśród rozpakowanych elementów odszukaj plik o nazwie Setup (o typie Aplikacja) i uruchom go
 4. Wybierz opcję "Zainstalować IN-FORM 1. raz na komputerze lub serwerze" i kliknij na Dalej.
 5. Zaakceptuj wymagane zgody/warunki.
 6. Określ typ instalacji (pełna lub pokazowa)
 7. Wybierz odpowiedni katalog do instalacji
 8. Postępuj zgodnie z komunikatami wyświetlanymi przez instalator, aż do momentu sfinalizowania procesu instalacji

Jeżeli do instalacji wykorzystujesz fizyczny nośnik/płytę z programem:

 1. Umieść płytę z programem IN-FORM w napędzie CD komputera.
 2. Instalacja programu IN-FORM powinna rozpocząć się automatycznie. Jeśli nie, wystartuj instalację ręcznie, klikając dwukrotnie na odpowiednią stację dysków CD w eksploratorze plików Windows.
 3. Wybierz opcję "Zainstalować IN-FORM 1. raz na komputerze lub serwerze" i kliknij na Dalej.
 4. Zaakceptuj wymagane zgody/warunki.
 5. Określ typ instalacji (pełna lub pokazowa)
 6. Wybierz odpowiedni katalog do instalacji. 
  Tutaj rozróżnia się:

Tak przebiega instalacja programu IN-FORM na stanowisku lokalnym:

Wybierz C:\INFORM lub inny dysk lokalny np. D: (w naszym przykładzie jest to C:)

Na stanowisku (komputerze) znajduje się następujący katalog:

 • Program IN-FORM jest teraz instalowany.
 • Aby kontynuować kliknij na Dalej.
 • Aby zakończyć instalację programu IN-FORM, kliknij na przycisk Zakończ.

Tak przebiega instalacja programu IN-FORM na serwerze (komputerze głównym):

Zanim zaczniesz instalować program IN-FORM na serwerze (komputerze głównym), przeczytaj informacje o Ustawieniach dysku sieciowego.

Po udostępnieniu katalogu "Sieć" - zgodnie z naszymi zaleceniami "Ustawienia dysku sieciowego" - możesz wybrać C:\Sieć\INFORM i zainstalować program IN-FORM.

Na serwerze (komputerze głównym) znajduje się teraz następujący katalog:

 

 • Program IN-FORM jest teraz instalowany.
 • Aby kontynuować kliknij na Dalej.
 • Aby zakończyć instalację programu IN-FORM, kliknij przycisk Zakończ.

Tak przebiega instalacja kolejnego stanowiska programu IN-FORM na dysku sieciowym:

Zanim zaczniesz instalować program IN-FORM na serwerze (komputerze głównym), przeczytaj informacje o Ustawieniach dysku sieciowego.

Przyjmując, że postąpiłeś zgodnie z naszymi zaleceniami "Ustawienia dysku sieciowego", na komputerze Klient znajduje się teraz dysk F:.

Na komputerze Klient znajduje się teraz następujący katalog:

 • Otwórz katalog: F:\INFORM\Program
 • Uruchom aplikacje IN-FORM, klikając dwukrotnie na plik Inform.exe.
 • Wówczas zostanie uruchomiony Setup-Klienta.
 • Aby zakończyć, kliknij na przycisk Zakończ.

Zakończyłem instalację. To wcale nie było takie trudne. Jak teraz uruchomić program IN-FORM?

To też nie jest trudne. Po instalacji znajdziesz na pulpicie ikonę programu IN-FORM. Kliknij ją dwa razy i program się otworzy.

Po aktualizacji programu IN-FORM w wersji JET, bazy danych programu muszą zostać przeniesione (przekonwertowane) do baz danych SQL. Proces konwersji odbywa się w czterech krokach, gdzie w dwóch pierwszych dane i dokumenty są sprawdzane, a w dwóch pozostałych etapach konwertowane. Po zakończonej sukcesem konwersji należy potwierdzić poprzez kliknięcie chęć pracy z bazami SQL, dopiero wówczas wersja SQL będzie aktywna. Na końcu znajdziesz wskazówki potrzebne do utworzenia kopii zapasowych baz danych.

 

Najczęstsze pytania:

 • Jak długo trwa konwertowanie danych?
  Na podstawie posiadanych doświadczeń po zakończeniu konfiguracji systemu, konwersja danych może zająć od około 20 minut (jedna firma bez dużego archiwum e-maili) do 20 godzin (kilka firm z dużym archiwum e-maili około 30GB). Szacunkowy czas potrzebny na przeprowadzenie archiwizacji jest każdorazowo wyświetlany w dialogu programu.

 • Czy konwersja danych może zostać przerwana i kontynuowana później?
  Nie ma takiej możliwości. Po przerwaniu konwersji danych i ponownym uruchomieniu, proces rozpocznie się od początku.

 • Czy podczas konwertowania danych można normalnie pracować z programem IN-FORM?
  Nie, przed uruchomieniem procesu konwersji programu IN-FORM należy zakończyć pracę z programem na wszystkich stanowiskach pracy.

 • Co stanie się z bazami danych JET po zakończeniu konwersji?
  Dane zostaną zapisane w katalogu …\INFORM-Alt-Stand-xx.xx.xxxx.

Szczegółowe informacje na temat archiwizacji baz danych są dostępne pod przyciskiem [Informacje na temat utworzenia kopii zapasowej baz danych] w Opcjach programu IN-FORM  lub w katalogu …\INFORM\Standard (SQL-Backup.pdf) Państwa programu IN-FORM w wersji SQL.

Tutaj znajdziesz wskazówki i informacje na temat tworzenia kopii zapasowych baz danych.

Najczęstsze pytania:

 • Gdzie zostanie zapisana zapasowa kopia baz danych?
  Standardowo zapasowa kopia baz danych programu IN-FORM SQL zostanie zapisana w następującym katalogu: „C:\Programy\Microsoft SQL Server\INSOFTWARE\MSSQL\Data\Backup. Przy indywidualnej instalacji katalogów SQL  standardowo proponowany katalog może zostać zmieniony.

 • Czy można usunąć bazy danych SQL gdy serwer jest uruchomiony?
  Nie, serwer baz danych SQL musi zostać wyłączony, aby to było możliwe.

 • Czy użytkownicy systemu mogą pracować podczas tworzenia kopii zapasowej baz danych?
  Tak, zakończenie pracy przez wszystkich użytkowników na potrzeby wykonania kopii zapasowej nie jest konieczne.

 • Jak przenieść dane z programu IN-FORM SQL na nowy serwer?
  Instrukcje do tego zadania udostępniliśmy tutaj.