Co oznacza SEPA, BIC i IBAN?

Single Euro Payments Area - skrót SEPA - oznacza Jednolity Obszar Płatniczy w Euro. Do obszaru tego należy 27 państw członkowskich UE i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) t.j. Islandia, Lichtensztajn, Norwegia oraz Szwajcaria i Monako. Dla obszaru SEPA opracowano w całej Europie standardowe procedury płatności bezgotówkowych (przelewy, obciążenia). Dla płatności SEPA potrzebny będzie w przyszłości numer BIC i IBAN.

BIC (= Bank Identifier Code) jest międzynarodowym numerem banku.

IBAN (= International Bank Account Number) zawiera informacje o banku, jego numerze i numerze konta.