Jak IN-FORM wspiera moją firmę w stosowaniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych?

Rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych (RODO) obowiązuje od 25 maja 2018 roku. Ma przyczynić się do jednolitej ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej.

Informacje podstawowe

 • Za ochronę danych zgodnie z RODO odpowiedzialny jest wyłącznie przedsiębiorca. Dotyczy to wszystkich przedsiębiorców i przedsiębiorstw: od wolnych zawodów przez firmy jednoosobowe, małe i średnie aż do dużych koncernów, jeśli tylko przetwarzają dane osobowe (automatycznie lub nieautomatycznie). Dane osobowe to na przykład dane pracowników, klientów, dostawców, interesantów itp.
 • Przestrzeganie RODO wymaga wprowadzenia odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych, kontynuowania ich, protokółowania i regularnego sprawdzania. Jak takie rozwiązania – czynności – mają konkretnie wyglądać zależy od typu działalności, struktury organizacyjnej oraz zastosowanych systemów przetwarzania danych (np. IN-FORM).

Dalsze kwestie dotyczące „ochrony danych“ należy wyjaśnić z pełnomocnikiem ds. ochrony danych lub z prawnikiem.

Pomoc ze strony IN-FORM

IN-FORM już od dawna wspiera użytkowników w przestrzeganiu ochrony danych. Koniecznie trzeba się jednak zająć RODO i skonfigurować IN-FORM odpowiednio do czynności zdefiniowanych i udokumentowanych w firmie (rejestr czynności przetwarzania). Coroczna aktualizacja IN-FORM rozszerza możliwości techniczne, jednak nie zwalnia ona użytkowników z tego obowiązku organizacyjnego.

Rozwiązanie standardowe

Nie zająłeś się dotąd tymi użytecznymi funkcjami IN-FORM? Rozpocznij zatem od poniższego „standardowego“ rozwiązania:

 • Kontrola dostępu
  IN-FORM ma możliwość administrowania użytkowników.
 • Nadawanie uprawnień
  IN-FORM posiada możliwość nadawania uprawnień.
 • Archiwizacja danych
  IN-FORM posiada od wersji IN-FORM SQL zintegrowane rozwiązanie archiwizacji danych.
 • Kodowanie
  IN-FORM posiada kodowane bazy danych SQL oraz kodowaną komunikację przez protokół SSL z serwerem IN.
  IN-TIME posiada certyfikaty SSL oraz protokół SSL.
 • Minimalizacja danych
  W IN-FORM wystarczy niewiele danych obowiązkowych.
 • Ustawienia przyjazne ochronie danych
  W IN-FORM mamy optymalne ustawienia wstępne.
  (Przykład: nowi użytkownicy nie mają żadnych uprawnień, trzeba im je indywidualnie nadać)
 • Przenoszenie danych
  IN-FORM ma wiele możliwości importu i eksportu.
 • Prawo do informacji
  IN-FORM posiada różne możliwości wydruków.
  (Przykład: wydruki z listy adresów ze wszystkimi potrzebnymi polami)
 • Funkcje archiwizacji i usuwania
  W IN-FORM są możliwości archiwizacji i usuwania.
 • Terminy przechowywania
  IN-FORM posiada możliwość ustalania terminów przechowywania dokumentów.