Wprowadzenie domyślnych ustawień drukarki

Standardowe ustawienia drukarki

Ustawienia drukarki wprowadzane w programie IN-FORM pamiętane są tylko do następnego otwarcia oprogramowania! Jeśli chcesz wprowadzić ustawienia na stałe, wybierz następującą drogę (przykład dla Windows 7)1):

Menu START > Panel sterowania > Urządzenia i drukarki > Właściwości > Zaawansowane > Domyślne ustawienia drukarki

Pozostałe wskazówki dotyczące drukowania: