Program CRM do kompleksowej obsługi firm

System CRM do zarządzania firmą

Od programu oczekujesz czegoś więcej niż tylko możliwości wystawiania faktur, czy zapisywania danych adresowych kontrahentów? Chciałbyś szybko i łatwo przygotować oferty z elementami graficznymi, a może często wypełniasz kosztorysy do przetargów? Interesuje cię kalkulowanie opłacalności oferowanych usług w oparciu o realne koszty twojej firmy? Potrzebujesz elastycznego rozwiązania do planowania pracy pracowników i sprzętu oraz wewnętrznej komunikacji elektronicznej?

IN-FORM PROfessional jest programem kompleksowym, który już w wersji podstawowej oferuje wiele funkcji. Jednak dzięki modułowej budowie systemu możesz skorzystać z pakietów funkcji wybranych dodatkowo, umożliwiających między innymi: rozliczanie inwestycji, kontrolowanie stanu należności i zobowiązań, możliwość przelewów elektronicznych, moduł do obsługi korespondencji mailowej z synchronizacją z urządzeniami mobilnymi, zarządzanie obiegiem dokumentów w formie elektronicznej, czy wymianę danych, w ramach której oferujemy różne interfejsy. Program jest dostępny jako wersja na jedno lub wiele stanowisk, pracująca lokalnie lub sieciowo.

Z chęcią doradzimy i zaproponujemy program w konfiguracji indywidualnie dopasowanej do potrzeb firmy.

 

Tak, chciałbym uzyskać dodatkowe informacje!


  Najważniejsze możliwości:

  • Genialny edytor z łatwym dostępem do artykułów i kontrahentów, umożliwiający szybką i kompleksową obsługę zleceń: od przygotowania ofert, wycen, kosztorysów, umów, zamówień, korespondencji, aż po wystawienie faktur,
  • Mobilna praca dzięki aplikacji IN-Software APP
  • Sprytna kalkulacja opłacalności zleceń udostępniająca kalkulację narzutu, kalkulację pokrycia kosztów, sprawdzenie opłacalności dla ceny oczekiwanej, tabele cen oraz podsumowania,
  • Elektroniczna komunikacja z kalendarzem grupowym do planowania czasu pracy pracowników i sprzętu, ułatwiająca zarządzanie terminami,
  • System informacyjny zapewniający centralny dostęp do wszystkich danych, takich jak: obroty, ocena wypłacalności, faktury, pisma, notatki z rozmów, itp.,
  • Informacje dla szefa: zyski i straty, obroty, prognozy,
  • Współpraca z urządzeniami mobilnymi,
  • Możliwość pobierania danych z GUS*,
  • Kontrola stanu należności i zobowiązań, obsługa przelewów elektronicznych oraz ewidencja wyciągów bankowych z uwzględnieniem MPP i przekaz danych do systemów finansowo-księgowaych
  • Możliwość rozszerzenia o kolejne moduły i interfejsy.

  Moduły dodatkowe:

  • Dokumenty zewnętrzne (skanowanie dokumentów, organizacja zapisywania plików, linki do miejsc zewnętrznych z zapisanymi plikami)
  • Należności i zobowiązania
  • Import/eksport dokumentu
  • Mail/Fax/SMS plus (elektroniczna komunikacja zewnętrzna)
  • Rozliczanie inwestycji
  • Wykresy w Excelu
  • Obmiar
  • Usługi serwisowe (umowy, zlecenia, zarządzanie terminami, planowanie usług w terenie)
  • Magazyn
  • Edycja wzorca wydruku (tworzenie formularzy, protokołów, list)
  • Handel (sprzedaż detaliczna)
  • Sterownik ODBC (dostęp do baz danych programu IN-FORM)
  • Interfejs GAEB

  Więcej informacji na temat modułów dodatkowych

  Wymagania systemowe

  • Prędkość sieci min. 1 Gbit
  • Napęd DVD lub dostęp do Internetu.
  • Monitor o rozdzielczości 1024x768 i głębi kolorów High Color (16-Bit).
   Zalecamy monitory o rozdzielczości 1920x1080 pixeli.
  • System operacyjny na PC lub Mac musi być startowany jak natywny.
  • Zalecany jest system operacyjny w polskiej wersji językowej, z polskimi ustawieniami regionalnymi
  • Urządzenia NAS używane jako "Serwer" nie są odpowiednie dla IN-FORM.
  • Nie wspieramy korzystania z programów IN-Software poprzez funkcję Microsoft Windows RemoteApp.
  • Nowe systemy operacyjne mogą być testowane i uznane jako odpowiednie dla IN-FORM dopiero gdy zostaną przez producenta wypuszczone jako wersje rynkowe (nie dopuszczamy do używania wersji testowych systemów operacyjnych).

  Szczegółowe informacje na temat obsługiwanych systemów operacyjnych, sprzętu i warunkach, jakie muszą być spełnione dla poprawnego działania niektórych funkcji, modułów lub interfejsów zamieściliśmy w dziale Pomoc -Wymagania systemowe.