Jesteś w terenie? Pracuj mobilnie dzięki aplikacji IN-Software APP!

Praca mobilna z aplikacją IN-Software APP

Często pracujesz w terenie, lub po prostu nie lubisz siedzieć w biurze? Czy znasz poniższe lub podobne sytuacje?

 • Twój klient chce negocjować ofertę. Potrzebujesz szybkiego dostępu do dokumentu, najlepiej z możliwością podejrzenia kalkulacji wykonanej w IN-FORM.
 • Twój serwisant jest na miejscu i chce się upewnić, że zamówione artykuły zostały dostarczone. Najchętniej chciałby porównać numer części dostarczonego elementu, z numerem w zleceniu.
 • Chciałbyś pokazać nowemu klientowi zdjęcia lub rysunki podobnych projektów, które już z powodzeniem ukończyłeś.

Dzięki aplikacji IN-Software APP Twój smartfon/tablet staje się Twoim przenośnym biurem! Masz STAŁY dostęp do ofert, faktur, raportów serwisowych, inwestycji, dokumentacji technicznej, zdjęć systemów, instrukcji serwisowych itp. Możesz pewnie, szybko i bezpiecznie podejmować decyzje, oraz odpowiadać na pytania klientów, współpracowników i pracowników.

Aplikacja IN-Software APP daje Ci dostęp do wielu informacji przechowywanych w Twoim IN-FORM. W razie potrzeby z poziomu telefonu dodaj do IN-FORM coś nowego (np. zdjęcia z budowy, zeskanowane instrukcje obsługi, notatki itp.). To, co dokumentują pracownicy lub monterzy w terenie, jest natychmiast dostępne dla wszystkich innych współpracowników, zarówno w biurze, jak i poza nim.


Znalezienie wszystkich informacji jest tak proste i szybkie jak "googlowanie". Nową jakość pracy mobilnej zapewni Ci aplikacja IN-Software APP (dostępnej na iOS i Android), oraz jej połączenie z IN-FORM.

Chcę pracować mobilnie!


  Najważniejsze możliwości:

  • STAŁY DOSTĘP do IN-FORM po bezpiecznym zalogowaniu w aplikacji
  • WYSZUKIWANIE I PODGLĄD adresów, inwestycji i dokumentów
  • WYŚWIETL wszystkie załączone dokumenty zewnętrzne (moduł dodatkowy) dla adresów, inwestycji i dokumentów
  • DODAJ obiekty, takie jak np. zdjęcia, notatki, filmy, do bazy dokumentów zewnętrznych IN-FORM (moduł dodatkowy) z galerii aplikacji, lub bezpośrednio z aplikacji IN-Software APP
  • AUTOMATYCZNA ADAPTACJA danych wyświetlanych w aplikacji, z pełnym wykorzystaniem dostępnego wyświetlacza, bez względu na to czy jest to smartfon czy tablet, format pionowy czy poziomy
  • TRYB WYŚWIETLANIA jasny lub ciemny - do wyboru
  • Dostępne dla systemów iOS i Android

  Wymagania dotyczące korzystania z aplikacji IN-Software APP

  Urządzenia mobilne:

  • Smartfon lub tablet z systemem Android w wersji 10 lub nowszej (wymagany sklep Google Play i usługi)
  • Apple iPhone lub iPad z systemem iOS w wersji 14 lub nowszej
  • Wyświetlacz o rozdzielczości co najmniej 720x1280 pikseli
  • Połączenie internetowe dla urządzeń mobilnych (WLAN lub LTE)

  IN-FORM w biurze:

  • IN-FORM od wersji 22. Informacje o wersji można znaleźć na ekranie logowania lub w dowolnym momencie, naciskając klawisz funkcyjny (F11).
  • Stałe połączenie z Internetem. Komputer na którym zainstalowany jest IN-FORM powinien być podłączony do Internetu 24 godziny na dobę. Zwykle jest to serwer.
  • Aktywna Umowa Serwisowa zawarta z IN-Software.  Aplikacja IN-Software APP częściowo wykorzystuje dodatkowe moduły, których użytkownik może nie posiadać w swojej licencji (np. załączanie dokumentów zewnętrznych, czy rozliczanie inwestycji). Z aplikacji IN-Software APP lub innych usług online* nie można już korzystać po wygaśnięciu Umowy Serwisowej.
  Faza pilotażowa podczas której z aplikacji IN-Software APP można korzystać bezpłatnie, potrwa do końca 2023 r. Po fazie pilotażowej uruchomiona zostanie wersja płatna, a opłaty będą naliczane dynamicznie w oparciu o użytkowanie aplikacji. Przed rozpoczęciem naliczania opłat otrzymacie Państwo odpowiednią informację.

  Szczegółowe informacje na temat obsługiwanych systemów operacyjnych, sprzętu i warunkach, jakie muszą być spełnione dla poprawnego działania niektórych funkcji, modułów lub interfejsów zamieściliśmy w dziale Pomoc -Wymagania systemowe.

  * Warunkiem koniecznym do korzystania z aplikacji IN-Software APP oraz innych Usług online jest posiadanie aktywnej umowy serwisowej z IN-Software. Po wypowiedzeniu umowy serwisowej usługi te zostaną automatycznie zablokowane.

  Bezpieczeństwo i ochrona danych

   

   

  Aplikacja IN-Software APP zapewnia najwyższy poziom ochrony danych wrażliwych Państwa firmy, jak i danych osobowych. Dokładnie tak jak w przypadku standardowego oprogramowania IN-FORM.

  • Bezpośredni dostęp przez serwer PROXY do osobistej instalacji IN-FORM, dzięki czemu żadne dane nie są buforowane.
  • Bezpieczna transmisja danych: technologia tunelowa z gniazdami sieciowymi i szyfrowaniem SSL.
  • Najwyższe standardy bezpieczeństwa autoryzowanego dostępu do danych przy użyciu standardu Oauth 2.0 i tokenów czasowych.
  • Ustawienia uprawnień: To, co określono w IN-FORM dla pracownika, dotyczy zarówno biura, jak i korzystania z aplikacji IN-Software APP

  Konfiguracja aplikacji IN-Software APP

  Wskazówki dotyczące konfiguracji znajdziesz tutaj: Konfiguracja aplikacji IN-Software APP

  Logowanie

  Uruchom aplikację. Gdy uruchamiasz ją po raz pierwszy, zaloguj się - dokładnie tak jak w przypadku IN-FORM - za pomocą numeru licencji, nazwy użytkownika i hasła. Zdecyduj, czy chcesz pozostać zalogowanym po zamknięciu aplikacji i wybierz firmę w następnym oknie dialogowym.

  Wyszukiwanie

  Wprowadź jedno lub więcej wyszukiwanych haseł. Wyszukiwane są adresy, dokumenty i inwestycje zapisane w IN-FORM. Możesz skorzystać z funkcji filtrowania, aby ograniczyć wyszukiwanie do wybranych dat, lub określić zakres "od - do" dla wyszukiwanych dokumentów.

  Uprawnienia danego użytkownika z IN-FORM są brane pod uwagę przy wyświetlaniu wyników wyszukiwania! W razie potrzeby zwróć się do osoby, która posiada uprawnienia ADMINISTRATORA w Twoim IN-FORM.

  Podgląd adresu

  Wybierz żądane dane adresowe, dotykając jednego z symboli poniżej niebieskiego obszaru nagłówka:

  • Adres pocztowy: Możesz zobaczyć dane adresowe i kontaktowe każdej osoby kontaktowej.
  • Adres dostawy: Możesz zobaczyć dane adresowe i kontaktowe dla każdej lokalizacji dostawy.
  • Dokumenty: Jeśli korzystasz z dodatkowego modułu Dokumenty Zewnętrzne,  to zobaczysz wszystkie załączniki przypięte do adresu (zdjęcia, dokumenty itp.).
  • Informacje: Zobacz zapisane notatki i warunki płatności.

  Podgląd faktur

  Wybierz dane do wyświetlenia, dotykając jednego z symboli poniżej niebieskiego obszaru nagłówka:

  • Dane nagłówka: Zobacz wszystkie istotne dane dokumentu dla każdego typu dokumentu.
  • Treść dokumentu: Możesz zobaczyć obraz PDF z IN-FORM dla wszystkich typów dokumentów.
   Tworzenie obrazu PDF odbywa się w IN-FORMIE podczas drukowania dokumentu, jeśli włączona jest opcja "Protokołowania zmian" dla wydruków (ustawienia rejestru ->  zakładka "Protokołowanie").
   W przypadku dokumentów przychodzących wyświetlany jest dokument PDF zapisany jako pierwszy.
  • Załączniki: Jeśli korzystasz z dodatkowego modułu Dokumenty Zewnętrzne, to zobaczysz wszystkie pliki przypięte do dokumentu (zdjęcia, dokumenty itp.).

  Wyświetlanie inwestycji

  Wybierz dane do wyświetlenia, dotykając jednego z symboli poniżej niebieskiego obszaru nagłówka:

  • Ogólne: Zobacz ogólne dane inwestycji takie jak status, klient, opis itp.
  • Dodatkowe adresy: Jeśli są dostępne, zobaczysz oznaczenie, dane adresowe i kontaktowe dla każdego dodatkowego adresu.
  • Podsumowanie: Jeśli skorzystasz z dodatkowego modułu rozliczanie inwestycji, zobaczysz całkowity czas + koszty oferowanych i dostarczonych danych. Możesz również podejrzeć datę rozpoczęcia inwestycji i datę ostatniej aktualizacji, która dotyczy dostarczonych wartości.
  • Dokumenty: Jeśli korzystasz z dodatkowego modułu dokumenty zewnętrzne, zobaczysz wszystkie pliki przypięte do inwestycji (zdjęcia, dokumenty itp.).
  • Informacje: Zobacz zapisane notatki.

  Podgląd dokumentów

  • Dokumenty mogą być wyświetlane w przeglądzie jako duży obraz, podgląd symbolu lub jako lista z małym podglądem. Na liście wyświetlana jest również nazwa pliku i opis. Przełączaj się między dwoma widokami, dotykając jednego z dwóch symboli.
  • Opcje filtrowania: Według „Zdjęć”, „Dokumentów” i „Innych”. Dotknij symbolu filtra, aby zawęzić wybór.
  Obrazy i pliki PDF są wyświetlane bezpośrednio w aplikacji IN-Software APP. Wszystkie inne formaty plików są otwierane za pomocą dedykowanego programu na urządzeniu mobilnym,. Przed wyświetleniem danych są one ładowane bezpośrednio z IN-FORM. Limit pobierania wynosi 20 MB. Pliki większe niż ten rozmiar nie będą wyświetlane.

  Dodawanie załączników

  Jeśli korzystasz z dodatkowego modułu Dokumenty Zewnętrzne, możesz przesyłać dokumenty cyfrowe (np. zdjęcia, notatki, filmy itp.) do swojego IN-FORM w biurze. Użyj następujących opcji:

  Wysyłaj pliki z galerii zdjęć, menedżera plików lub innych źródeł urządzenia mobilnego do bazy IN-FORM poprzez „Udostępnij” za pośrednictwem aplikacji IN-Software APP:

  • Wybierz pliki. Nie ma limitu liczby plików dla jednej operacji.
  • Rozpocznij udostępnianie i dotknij ikony w aplikacji IN-Software APP.
  • Wybierz adres, dokument lub inwestycję, do której mają być przypisane pliki i ewentualnie wprowadź opis.
  • Wybierz ikonę Prześlij. Wyświetlany będzie postęp przesyłania. Przesyłanie można anulować po każdym pojedynczym pliku.

  Dodaj dokumenty zewnętrzne bezpośrednio z aplikacji IN-Software APP:

  • Wybierz żądany adres, dokument lub inwestycję i aktywuj zakładkę "Dokumenty".
  • Dotknij symbolu "+" w prawym dolnym rogu i wybierz żądany plik (pliki).
  • W razie potrzeby wprowadź opis wszystkich plików razem. Jeśli wymagane są różne opisy, wybierz pliki osobno jeśli to konieczne, i prześlij je pojedynczo.

  Menu, ustawienia

  • Wybór firmy: Jeśli korzystasz z kilku firm, tutaj możesz zmienić firmę.
  • Wygląd: wybierz wygląd automatyczny, jasny lub ciemny.
  • Język: Wybierz między angielskim, niemieckim, polskim.
  • Prawne: Publikacja nadruku, ochrona danych i licencje.