Ustawienia synchronizacji dla urządzeń z systemem Android od 2.x

Indywidualne dane dostępu:

Do wprowadzenia ustawień potrzebujesz indywidualnych danych dostępu. Jak je otrzymać, dowiesz się, klikając tutaj: Indywidualne dane dostępu do synchronizacji z urządzeniami mobilnym.

Od wersji 14.00 programu IN-FORM możliwa jest synchronizacji e-maili.

Utworzenie konta ActiveSync dla systemu operacyjnego Android:

Poniższe kroki mogą się trochę od siebie różnić w zależności od producenta urządzenia mobilnego i wersji Android.

 • Aby utworzyć konto typu Exchange na urządzeniu z systemem Android, kliknij na
  Ustawienia > Konta i synchronizacja > Utwórz konto i wybierz Exchange ActiveSync.
 • Podaj swój adres e-mail i hasło z indywidualnych danych dostępu i kliknij na Dalej (rys. 1).
 • Wybierz typ konta, a wszystkie pozostałe ustawienia wprowadzone zostaną automatycznie z serwera (rys. 2).
 • Podaj nazwę konta i przejdź do konfiguracji indywidualnych ustawień, klikając Dalej (rys. 3):
  1) Zalecamy, by w harmonogramie aktualizacji ustawić tryb Push. Jest to najbardziej efektywne rozwiązanie pod tym kątem.
  2) Włącz taką opcję konta, z jakiej chcesz korzystać:
  • Włącz synchronizację e-maili, aby móc odczytywać e-maile z IN-Software na smartphonie. Ponadto możesz wybrać opcję Włącz jako standard. Dzięki temu wszystkie maile, które będziesz pisał bezpośrednio na smartphonie będą wysyłane także, z tego konta.
  • Włącz synchronizację kontaktów, aby zsynchronizować adresy na smartphonie.
  • Włącz synchronizację kalendarza, aby zsynchronizować kalendarz z programu IN-FORM na smartphonie.
  3) Następnie kliknij na Dalej.
 • Teraz nadaj nazwę dla konta (np. "IN-FORM"), pod którą konto ma się wyświetlać na smartphonie i kliknij na Dalej.
 • W częsci Konta i Synchronizacja będzie teraz widoczne nowe konto o nazwie Microsoft Exchange ActiveSync.

Rada: Jeśli klikniesz na utworzone konto, możesz wprowadzić dalsze ustawienia.

Opcje powiadomień, częstotliwość aktualizacji w godzinach szczytu i poza szczytem, wyświetlanie e-maili itd.

Czas trwania synchronizacji zależy od tego, z jaką częstotliwością program IN-FORM synchronizuje się z serwerem komunikacji IN-Software. Dlatego zalecamy, aby Automatyczne połączenia z serwerem komunikacji ustawić na Często, z częstotliwością co 5 minut. Te ustawienia możesz wprowadzić w Opcjach programu IN-FORM na zakładce Ustawienia dla wszystkich firm > Komunikacja > Połączenia internetowe.