Interfejs BDE do importu czasów pracy i materiałów

Chcesz importować do modułu dodatkowego Rozliczanie inwestycji programu IN-FORM czasy pracy i materiały ewidencjonowane na urządzeniach przenośnych? Wielu producentów urządzeń tworzy dane w formacie BDE. Poniżej znajdziesz opis tego formatu BDE:

 • Warunkiem jest rozszerzenie, aby plik z danymi posiadał rozszerzenie BDE.
 • Rekordy importowanego pliku BDE składają się wyłącznie ze znaków ASCII większych lub równych 0x20 i kończą się ciągiem bajtów 0x0D, 0x0A.
 • Długość rekordu jest zmienna.
 • Oba rodzaje rekordów (rekordy materiałowe i czasowe) mogą występować wspólnie w jednym pliku.
 • Rekordy czasowe, zawierające godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy, muszą znajdować się w kolejności chronologicznej w pliku.
 • Rekordy składają się ze zmiennej ilości pól danych.
 • Długość poszczególnych pól jest również zmienna.

Każde pole składa się z następujących danych:

Byte 1 długość pola długość zawartości pola (w tym bajt długości pola i nazwa zmiennej) plus 0x20
Byte 2+3 nazwa zmiennej oznaczenie pól '01' do '10'
Byte 4 i następne zawartość pola np. ilość godzin, nazwisko pracownika itd.


Przewiń w prawo, aby uzyskać więcej informacji.

Długość tego wpisu wynosi 10 bajtów (=0A hex) (0x0A+0x20=0x2A odpowiada kodowaniu długości w 1. byte)

Przykład:

Rodzaj pola 04 - pracownik - ADAMSKI

Nr bajtu

Zawartość

Objaśnienia

1

0x2A

Długość pola 10 + 0x20

2-3

”04”

Rodzaj pola '04' (pracownik)

4-10

”ADAMSKI”

Zawartość pola ADAMSKI

Nazwa zmiennej Wyjaśnienie Długość Format
'01' Oznaczenie 'M' 1 Tekst rekord materiału
'02' Inwestycja 13 Tekst
'03' Data 8 'DD.MM.RR'
      jeśli RR = 80-99 to RRRR = 1980-1999
      jeśli RR = 00-79 to RRRR = 2000-2079
'04' Numer artykułu 20 Tekst
'05' Ilość 10 6.3 Cyfry
'06' Magazyn (ściągnąć T/N) 1 '0' = Nie, '1' = Tak
'07' Informacje 6 Tekst
'08' Pozycje 8 Tekst
'09' Cena ZK 10 7.2 Cyfry
'10' Usługa obca 1 '0' = Nie, '1' = Tak
'11' Cena SP 10 7.2 Cyfry


Przewiń w prawo, aby uzyskać więcej informacji.

Wskazówka: Zmienne '01' do '05' trzeba koniecznie wprowadzić. Jeśli nie ma jednej z tych zmiennych, rekord zostanie potraktowany jako nieprawidłowy pod względem formalnym i wykazany w protokole błędów.

Nazwa zmiennej Wyjaśnienie Długość Format
'01' Oznaczenie 'Z' 1 Tekst rekord czasu
'02' Inwestycja 13 Tekst
'03' Data 8 'DD.MM.RR'
jeśli RR = 80-99 to RRRR = 1980-1999
jeśli RR = 00-79 to RRRR = 2000-2079
'04' Pracownik 10 Tekst
'05' Rodzaj godzin 6 Tekst
'06' Ilość godzin 5 2.2 Cyfry
'07' Godzina rozpoczęcia pracy 5 2.2 'HH.MM'
'08' Godzina zakończenia pracy 5 2.2 'HH.MM'
'09' Informacje 6 Tekst
'10' Pozycje 8 Tekst
'11' Cena ZK 6 3.2 Cyfry
'12' Cena SP 6 3.2 Cyfry


Przewiń w prawo, aby uzyskać więcej informacji.

Wskazówka: Zmienne '01' do '05' trzeba koniecznie wprowadzić. Jeśli nie ma jednej z tych zmiennych, rekord zostanie potraktowany jako nieprawidłowy pod względem formalnym i wykazany w protokole błędów.

Warianty:

Rekordy czasowe można ewidencjonować w trzech wariantach:

 • Zapisywanie czasu całkowitego:
  Czas całkowity przekazywany jest jako wartość dziesiętna i jest to czas, który pracownik przepracował w danej inwestycji w danym rodzaju godzin.
 • Zapisywanie początku pracy:
  Całkowity czas pracy obliczany jest z początku i końca pracy. Nowy początek pracy traktowany jest automatycznie jako koniec pracy poprzedniego rekordu.
 • Zapisywanie końca pracy:
  Czas pracy pracownika dla danej inwestycji został zakończony i do inwestycji dopisuje się czas pracy (koniec pracy na zakończenie dnia pracy lub przerwę).