Obsługa

Znajdujesz się w pomocy dotyczącej korzystania z aplikacji oprogramowania IN. Poniżej opisano funkcje aplikacji. Niektóre z tych funkcji są powiązane z oprogramowaniem ERP IN-FORM. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące IN-FORM, możesz skorzystać z pomocy IN-FORM, którą możesz wywołać w oprogramowaniu za pomocą klawisza funkcyjnego F1.

Aby otworzyć temat pomocy, po prostu kliknij tytuł.


Uruchom aplikację. Gdy uruchamiasz ją po raz pierwszy, zaloguj się - dokładnie tak jak w przypadku IN-FORM - za pomocą numeru licencji, nazwy użytkownika i hasła. Zdecyduj, czy chcesz pozostać zalogowanym po zamknięciu aplikacji i wybierz firmę w następnym oknie dialogowym.

Wprowadź jedno lub więcej wyszukiwanych haseł. Wyszukiwane są adresy, dokumenty i inwestycje zapisane w IN-FORM. Możesz skorzystać z funkcji filtrowania, aby ograniczyć wyszukiwanie do wybranych dat, lub określić zakres "od - do" dla wyszukiwanych dokumentów.

Uprawnienia danego użytkownika z IN-FORM są brane pod uwagę przy wyświetlaniu wyników wyszukiwania! W razie potrzeby zwróć się do osoby, która posiada uprawnienia ADMINISTRATORA w Twoim IN-FORM.

Wybierz żądane dane adresowe, dotykając jednego z symboli poniżej niebieskiego obszaru nagłówka:

 • Adres pocztowy: Możesz zobaczyć dane adresowe i kontaktowe każdej osoby kontaktowej.
 • Adres dostawy: Możesz zobaczyć dane adresowe i kontaktowe dla każdej lokalizacji dostawy.
 • Dokumenty: Jeśli korzystasz z dodatkowego modułu Dokumenty Zewnętrzne,  to zobaczysz wszystkie załączniki przypięte do adresu (zdjęcia, dokumenty itp.).
 • Informacje: Zobacz zapisane notatki i warunki płatności.

Wybierz dane do wyświetlenia, dotykając jednego z symboli poniżej niebieskiego obszaru nagłówka:

 • Dane nagłówka: Zobacz wszystkie istotne dane dokumentu dla każdego typu dokumentu.
 • Treść dokumentu: Możesz zobaczyć obraz PDF z IN-FORM dla wszystkich typów dokumentów.
  Tworzenie obrazu PDF odbywa się w IN-FORMIE podczas drukowania dokumentu, jeśli włączona jest opcja "Protokołowania zmian" dla wydruków (ustawienia rejestru ->  zakładka "Protokołowanie").
  W przypadku dokumentów przychodzących wyświetlany jest dokument PDF zapisany jako pierwszy.
 • Załączniki: Jeśli korzystasz z dodatkowego modułu Dokumenty Zewnętrzne, to zobaczysz wszystkie pliki przypięte do dokumentu (zdjęcia, dokumenty itp.).

Wybierz dane do wyświetlenia, dotykając jednego z symboli poniżej niebieskiego obszaru nagłówka:

 • Ogólne: Zobacz ogólne dane inwestycji takie jak status, klient, opis itp.
 • Dodatkowe adresy: Jeśli są dostępne, zobaczysz oznaczenie, dane adresowe i kontaktowe dla każdego dodatkowego adresu.
 • Podsumowanie: Jeśli skorzystasz z dodatkowego modułu rozliczanie inwestycji, zobaczysz całkowity czas + koszty oferowanych i dostarczonych danych. Możesz również podejrzeć datę rozpoczęcia inwestycji i datę ostatniej aktualizacji, która dotyczy dostarczonych wartości.
 • Dokumenty: Jeśli korzystasz z dodatkowego modułu dokumenty zewnętrzne, zobaczysz wszystkie pliki przypięte do inwestycji (zdjęcia, dokumenty itp.).
 • Informacje: Zobacz zapisane notatki.
 • Dokumenty mogą być wyświetlane w przeglądzie jako duży obraz, podgląd symbolu lub jako lista z małym podglądem. Na liście wyświetlana jest również nazwa pliku i opis. Przełączaj się między dwoma widokami, dotykając jednego z dwóch symboli.
 • Opcje filtrowania: Według „Zdjęć”, „Dokumentów” i „Innych”. Dotknij symbolu filtra, aby zawęzić wybór.
Obrazy i pliki PDF są wyświetlane bezpośrednio w aplikacji IN-Software APP. Wszystkie inne formaty plików są otwierane za pomocą dedykowanego programu na urządzeniu mobilnym,. Przed wyświetleniem danych są one ładowane bezpośrednio z IN-FORM. Limit pobierania wynosi 20 MB. Pliki większe niż ten rozmiar nie będą wyświetlane.

Jeśli korzystasz z dodatkowego modułu Dokumenty Zewnętrzne, możesz przesyłać dokumenty cyfrowe (np. zdjęcia, notatki, filmy itp.) do swojego IN-FORM w biurze. Użyj następujących opcji:

Wysyłaj pliki z galerii zdjęć, menedżera plików lub innych źródeł urządzenia mobilnego do bazy IN-FORM poprzez „Udostępnij” za pośrednictwem aplikacji IN-Software APP:

 • Wybierz pliki. Nie ma limitu liczby plików dla jednej operacji.
 • Rozpocznij udostępnianie i dotknij ikony w aplikacji IN-Software APP.
 • Wybierz adres, dokument lub inwestycję, do której mają być przypisane pliki i ewentualnie wprowadź opis.
 • Wybierz ikonę Prześlij. Wyświetlany będzie postęp przesyłania. Przesyłanie można anulować po każdym pojedynczym pliku.

Dodaj dokumenty zewnętrzne bezpośrednio z aplikacji IN-Software APP:

 • Wybierz żądany adres, dokument lub inwestycję i aktywuj zakładkę "Dokumenty".
 • Dotknij symbolu "+" w prawym dolnym rogu i wybierz żądany plik (pliki).
 • W razie potrzeby wprowadź opis wszystkich plików razem. Jeśli wymagane są różne opisy, wybierz pliki osobno jeśli to konieczne, i prześlij je pojedynczo.
 • Wybór firmy: Jeśli korzystasz z kilku firm, tutaj możesz zmienić firmę.
 • Wygląd: wybierz wygląd automatyczny, jasny lub ciemny.
 • Język: Wybierz między angielskim, niemieckim, polskim.
 • Prawne: Publikacja nadruku, ochrona danych i licencje.