Duplikat faktury sprzedaży

UWAGA: Duplikat nie jest nowym dokumentem, a jedynie ponownym wydrukowaniem tej samej faktury z informacją kiedy została wydrukowana/przekazana kontrahentowi.

Aby wydrukować duplikat faktury SP w programie IN-FORM postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

1. Wejdź do Edycji pozycji faktury, której duplikat chciałbyś wydrukować. Następnie ustaw kursor myszy w polu NAGŁ.

2. Z górnego paska narzędzi, wybierz przycisk wstawiania pozycji, aby dodać nową pozycję

3. Po wstawieniu nowej pozycji, pojawi się wiersz typu TEKST. Ustaw kursor myszy w zaznaczonym poniżej miejscu i ręcznie wpisz "Duplikat wystawiono dnia [wpisz datę wydruku duplikatu]. Informacja ta będzie widoczna na wydrukowanej fakturze.

4. Następnie przejdź do dialogu drukowania, klikając na przycisk drukarki i wydrukuj fakturę*.

* Jeżeli masz licencję z modułem dodatkowym Mail/Fax/SMS plus możesz wysłać wystawiony duplikat mailem do kontrahenta.