Duplikat faktury sprzedaży.

Rozwiązanie ogólne:

Na potrzeby wydrukowania duplikatu faktury sprzedaży.

 

Rozwiązanie szczegółowe:

 1. Ustawić kursor myszy w polu NAGŁ.

 2. Z górnego paska narzędzi, wybrać przycisk wstawiania pozycji tl_files/downloads/pomoc/TIPy/duplikat_fkt02_button.png.

  tl_files/downloads/pomoc/TIPy/duplikat_fkt02.png

 3. Po wstawieniu nowej pozycji, pojawi się wiersz typu TEKST.
  W tym wierszu wprowadzamy dodatkowy opis informujący, że jest to duplikat faktury. Informacja ta będzie widoczna na wydrukowanej fakturze.

  tl_files/downloads/pomoc/TIPy/duplikat_fkt03.png


  tl_files/downloads/pomoc/TIPy/duplikat_fkt04.png

Powrót Na górę