Co znaczy skrót NAS?

Systemy NAS (Network Attached Storage) stosowane są wówczas, gdy planujemy udostępniać pliki lub foldery w sieci LAN. Najczęściej są to proste komputery oparte o system LINUX udostępniające foldery sieciowe.

Wada: Systemy typu NAS nie oferują funkcji w takim zakresie jak serwer Windows i dlatego nie są zoptymalizowane pod kątem jednoczesnego dostępu do zapisu danych w środowisku pracy przez wielu użytkowników. Możliwe rodzaje efektów ubocznych:

  • utrata danych, uszkodzenie baz danych
  • zablokowanie dostępu do plików
  • wydłużony czas działania

Programy IN-FORM powinny działać niezawodnie, dlatego zalecanym środowiskiem pracy są serwery Microsoft Windows. Nie zapewniamy wsparcia dla systemów typu NAS.