Jaka jest różnica pomiędzy programem IN-FORM JET i SQL

Posiadasz już informacje o wersji IN-FORM SQL? Pracujesz aktualnie z wersją IN-FORM JET i zadajesz sobie pytanie, jakie korzyści może przynieść ci praca z programem w wersji SQL? Program IN-FORM z systemem baz danych SQL oferuje wiele interesujących zalet, opisanych niżej.

Przeczytaj i porównaj sam, jakie korzyści osiągniesz, wybierając wersję programu IN-FORM SQL:

Kryteria SQL JET
Stabilność Ekstremalna stabilność baz danych oraz wysoka tolerancja na błędy wynikające z zakłóceń działania sieci. System baz danych o niskiej tolerancji na błędy wynikające z zakłóceń działania sieci. Zakłócenia powodują konieczność częstej reorganizacji baz danych, co w najgorszym przypadku może prowadzić do utraty danych.
Zgodność z systemami operacyjnymi Aktualne systemy operacyjne oferują optymalną obsługę baz danych Microsoft SQL. Aktualne systemy operacyjne nie oferują wystarczającego wsparcia dla baz danych Microsoft JET.
Gwarancja bezpieczeństwa w przyszłości Umożliwia opracowanie nowych interesujących funkcji programów IN-FORM, takich jak komfortowe wyszukiwanie po treści dokumentu. Ponadto system baz danych SQL umożliwia udostępnienie oprogramowania poprzez Chmurę. Nie gwarantuje dalszego rozwoju programów IN-FORM z wyżej opisanych powodów.
Bezpieczeństwo baz danych
Wykonanie kopii zapasowej baz danych możliwe podczas pracy programu. Wykonanie kopii zapasowej baz danych możliwe dopiero po zakończeniu pracy programu IN-FORM.
Ilość stacji roboczych Umożliwia podłączenie dużej liczby stacji roboczych. Umożliwia podłączenie ograniczonej liczby stacji roboczych.
Wielkość baz danych Skalowalna wielkość baz danych od 10 GB do 524 PB (1 PB = 1 000 000 GB). Większość dużych baz danych udostępniana przez hurtowników jest bez problemów odczytywana przez program IN-FORM. Jeśli rozmiar bazy danych okazałby się niewystarczający można przejść na wersję Microsoft SQL Server Standard Edition (informacja poniżej). Ograniczona wielkość baz danych.
Koszty Rozszerzenie baz danych programu IN-FORM nie jest związane z dodatkowymi kosztami, w tym także dla dołączonej wersji Microsoft SQL Server Express Edition. Jednak w przypadku uaktualnienia do wersji Microsoft SQL Server Standard Edition firma Microsoft może pobierać opłaty licencyjne. Nie jest możliwe rozszerzenie baz danych.

Masz dodatkowe pytania dotyczące instalacji lub konwersji programu IN-FORM z system baz danych SQL?

Postępuj zgodnie z instrukcją, dostępną w punkcie krok po kroku: instalacja i konwersja programu IN-FORM SQL.

Powrót Na górę