Co to jest serwer, klient i stacja robocza?

Serwer to komputer, z którego udostępniane są katalogi, dane lub usługi. Na serwerze zapisane są dane, np. IN-FORM.

Klient to komputer, pobierający dane z serwera.

W sieci Peer-to-Peer P2P (połączenie komputera z komputerem) komputery osobiste pełnią role serwerów i udostępniają pliki i zasoby sieciowe innym komputerom. Najczęściej w takiej sieci nie ma dedykowanego serwera. Przeciwieństwem sieci P2P jest sieć bazująca na serwerze i kliencie, w której tylko serwer udostępnia pliki i zasoby sieciowe. Dlatego tutaj program IN-FORM może być zainstalowany na jednym komputerze, który pełni rolę serwera plików, a pozostałe komputery w takiej sieci (stacje robocze) będą miały do niego dostęp.