Co znaczy skrót TCP/IP?

Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP) to protokoły sieciowe, umożliwiające połączenie ze sobą szeregu różnych sieci. IP umożliwia nam wysyłanie pakietów danych. TCP dba o prawidłowe dostarczenie danych do serwera. 

Komputery działające w sieci identyfikowane są przez adresy IP. Adresy IP przyporządkowywane są przez TCP/IP i są jednoznaczne na całym świecie.

Powrót Na górę