Założenie skoroszytu i rejestru dla faktur zaliczkowych

Rozwiązanie ogólne:

Na potrzeby tworzenia faktur zaliczkowych w IN-FORM PROfessional zakładamy skoroszyt oraz rejestr.

Rozwiązanie szczegółowe:

 1. Po uruchomieniu programu, wybieramy przycisk Funkcje dod. Pomoc i dalej Ustawienia/Opcje
 2. W oknie "Opcji" wybieramy zakładkę „Ustawienia dla firmy:...” -> poniżej „Skoroszyt/NiZ” i dalej „Skoroszyty, rejestry”
 3. Następnie wybieramy przycisk Załóż.
 4. Podajemy nazwę skoroszytu (np. Fkt. Zaliczkowe) jak i nazwę rejestru (np. Fkt. Zaliczkowa).
 5. Po podaniu nazwy rejestru, należy określić: "Typ dokumentu", 'Literę" w obszarze numeracji, "Rok" w numerze dokumentu (nie jest to obowiązkowe) i 'Tytuł", który będzie drukowany na dokumencie. 
  5.1  Typ dokumentu – należy wybrać "Faktura sprzedaży". 
  5.2  Litera – wstawiamy literę nieużywaną w innych rejestrach (wpisujemy ręcznie). 
  5.3  Rok > "Wstaw rok automatycznie...".
 6. Przechodzimy na zakładkę "Podatek VAT/IF-K", gdzie należy przełączyć opcję na „ Faktura zaliczkowa księgowana na ....”.
 7. Przechodzimy na zakładkę "Tytuły", gdzie należy założyć/wpisać tytuł dokumentu, który będzie drukowany
  np. Faktura zaliczkowa..
 8. Dalej, posługując się przyciskami OK i  Zamknij opuszczamy kolejne okna programu pamiętając, że zmiany przez nas dokonane zaistnieją po restarcie programu.