Jak obsługiwać IN-FORM przy pomocy klawiatury?

Wiele funkcji Edycji projektu można obsługiwać myszką, niektóre z nich np. wpisywanie teksu można wykonać tylko z klawiatury. W efekcie podczas przygotowywania dokumentu używa się na zmianę myszkę i klawiaturę, co może być uciążliwe. 
W związku z powyższym wprowadziliśmy skróty klawiaturowe, które można wykorzystywać zamiast myszki, dzięki temu IN-FORM można obsługiwać jeszcze szybciej i wygodniej:


    kursor (miejsce zapisywania) przejdź o jeden znak w lewo lub w prawo, albo o jeden wiersz w dół lub w górę

→| przeskocz w okienku lub tabeli do następnego pola

|← +  wróć do poprzedniego pola

Alt + podkreślona litera menu lub przycisku wywołaj menu lub funkcję

Del usuń znak z prawej strony kursora

Home przejdź do początku wiersza

End przejdź na koniec wiersza

Ctrl + Home lub Ctrl + End przejdź do początku lub końca tekstu

Esc (ew. wielokrotnie) anulowanie procesu

Więcej informacji i funkcji znajdziesz w załączniku.